Usluge

Kalamus je pisaljka izrađena od zaoštrene trske kojom se pisalo sve do srednjega vijeka. Latinski izraz lapsus calami (posrtaj kalamusa) označuje pogrešku pisara.

Ako želite da se u Vašem tekstu ne nađe lapsus calami, obratite se Kalamusu!

Lektura i korektura

Naručite usluge profesionalne lekture i korekture kako bi vaši tekstovi bili na najvišoj razini - bez pogrešaka i u potpunosti usklađeni s normama hrvatskoga standardnoga jezika!
DOZNAJTE VIŠE!
Kalamus - lektura i korektura
Kalamus, pomoć u učenju 2

Pomoć u učenju

Pri pomoći u učenju ne podrazumijevamo instrukcije, već suradničko učenje, pronalaženje i usavršavanje metoda učenja koje najbolje odgovaraju svakom pojedinom klijentu.
DOZNAJTE VIŠE!

Dogovorite suradnju!

Ako vas zanimaju naše usluge, javite nam se e-porukom na kalamus@kalamus.hr
ili pomoću kontakt-forme u nastavku!

    Copyright © 2021 KALAMUS | Izrada web stranice: Digitalne ideje
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram