22. ožujka 2022.

Svjetski dan voda

Sabina Luketić

Imaju li tekućice tok ili tijek?
Tekućice imaju i tok i tijek, no nije svejedno koju ćemo od tih riječi upotrijebiti.
Imenica tok označuje put kojim protječe tekućica, a imenicom tijek koristit ćemo se kada govorimo o smjeru i načinu kojim tekućica protječe.


donji tok rijeke
brz tijek rijeke

Prema:
Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Željko Jozić, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, 555 jezičnih savjeta, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016.
https://jezicni-savjetnik.hr/?page=23 (pristupljeno: 22. ožujka 2021.)
Školski rječnik hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Zagreb 2012.
http://rjecnik.hr/search.php?q=tok (pristupljeno: 22. ožujka 2021.)
http://rjecnik.hr/search.php?q=tijek (pristupljeno: 22. ožujka 2021.)

Copyright © 2021 KALAMUS | Izrada web stranice: Digitalne ideje
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram