Na današnji dan često se uz ekološka pitanja javi i (barem) jedno jezično pitanje. Riječ je o imeničkome rodu riječi planet. Imenica planet u hrvatskome standardnome jeziku muškoga je roda, stoga ju tako treba i sklanjati.

PRAVILNO: Dan planeta Zemlje

                       NEPRAVILNO: Dan planete Zemlje

Imaju li tekućice tok ili tijek?
Tekućice imaju i tok i tijek, no nije svejedno koju ćemo od tih riječi upotrijebiti.
Imenica tok označuje put kojim protječe tekućica, a imenicom tijek koristit ćemo se kada govorimo o smjeru i načinu kojim tekućica protječe.


donji tok rijeke
brz tijek rijeke

Prema:
Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Željko Jozić, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, 555 jezičnih savjeta, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016.
https://jezicni-savjetnik.hr/?page=23 (pristupljeno: 22. ožujka 2021.)
Školski rječnik hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Zagreb 2012.
http://rjecnik.hr/search.php?q=tok (pristupljeno: 22. ožujka 2021.)
http://rjecnik.hr/search.php?q=tijek (pristupljeno: 22. ožujka 2021.)

Danas u Hrvatskoj obilježavamo Dan očeva. Taj se dan ne slavi u svim zemljama istoga datuma. Kod nas se obilježava na Svetoga Josipa. Tim povodom donosimo jezični savjet o pisanju velikoga početnoga slova u perifraznim imenima istaknutih očeva iz hrvatske povijesti:

Otac Domovine (kada ne navodimo ime) – otac domovine Ante Starčević
Otac Hrvatske Književnosti (kada ne navodimo ime) – otac hrvatske književnosti Marko Marulić

Primijetimo još da smo napisali da se Dan očeva u Hrvatskoj slavi na Svetoga Josipa. Svetoga smo napisali velikom početnim slovom jer je riječ o blagdanu u čast svetoga Josipa.

Svjetski dan spavanja obilježava se svake godine u petak prije proljetne ravnodnevice.
Danas vam donosimo rečenicu zasićenu jezičnim dvojbama koje se često pojavljuju kada je riječ o spavanju:
Kada večeras zaspem/zaspim, bit ću spavačica/spavaćica u novoj spavačici/spavaćici u spavačoj/spavaćoj sobi.
Pravilno napisana rečenica glasi: Kada večeras zaspim, bit ću spavačica u novoj spavaćici u spavaćoj sobi.
Objašnjenje:
Glagol zaspim jest 1. l. jd. prezenta glagola zaspati, a glagol zaspem jest 1. l. jd. glagola zasuti. Jasno je da nam je u navedenoj rečenici potreban glagol zaspati kako bismo prenijeli svoju misao.
Ostale jezične dvojbe odnose se na razlikovanje glasova i slova č i ć. Primjer spavačica/spavaćica dokazuje nam da oni zaista imaju razlikovnu ulogu u hrvatskome jeziku. Spavačica je žena koja spava, a spavaćica je odjevni predmet. Pridjev koji se odnosi na ono što služi spavanju glasi spavaći (spavaća soba).

S obzirom na to da smatramo da je poštovanje temelj svakoga zdravoga odnosa, izvor svakoga prava i ravnopravnosti, obilježavanju Međunarodnoga dana žena pridružujemo se jezičnim savjetom koji će nam dobro doći kada se osobi obraćamo s poštovanjem.
Poznato je da se koristimo zamjenicom Vi ako pri obraćanju želimo naglasiti poštovanje, najčešće nepoznatoj ili starijoj osobi. Pri tome je jasno da se zamjenica piše velikim početnim slovom i da se obraćamo samo jednoj osobi. No često se griješi u predikatu pri takvome obraćanju. Predikat uvijek mora biti u muškome rodu množine. Pokazat ćemo primjerom:
PRAVILNO: Gospođo, Vi ste pametni.
NEPRAVILNO: Gospođo, Vi ste pametna.

Ako ste imali dvojbu čestita li se danas materinski ili materinji jezik, odgovor je jednostavan: U hrvatskom standardnom jeziku koristimo se riječju materinski.

materinski jezik sociol. idiom što ga dijete stječe u najranijoj dobi bez svjesnoga učenja, najčešće od majke; majčinski jezik

Prema: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=e1tnURc%3D (19. 2. 2021.)

Copyright © 2021 KALAMUS | Izrada web stranice: Digitalne ideje
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram