Kalamus 3Kalamus 4

Kalamus

Obrt za usluge lekture i korekture te pomoć u učenju nastao je na temelju višegodišnjega lektorskoga iskustva i iskustva rada u nastavi Hrvatskoga jezika.
što?
kako?
zašto?
Što je Kalamus? Kalamus je obrt za intelektualne usluge, točnije za usluge lekture i korekture te pomoć u učenju.

Lektura je usklađivanje teksta s normama hrvatskoga standardnoga jezika, a korektura se odnosi na završno ispravljanje pogrešaka prije objavljivanja teksta.

Pomoć u učenju dogovaramo ovisno o Vašim potrebama za osnovnoškolske predmete i za predmet Hrvatski jezik (osnovnoškolska ili srednjoškolska razina).
Doznajte više!
Kako je nastao Kalamus? Kalamus je nastao kada su mi se životne kockice posložile, a bio je moja dugogodišnja želja. Oduvijek su me privlačile teme vezane uz odgoj, obrazovanje, poučavanje, a osobito hrvatski jezik, jezične zakonitosti i mogućnosti.

Imam višegodišnje lektorsko iskustvo i iskustvo rada u nastavi Hrvatskoga jezika, a u Kalamus ulažem sva znanja i vještine koje sam dosad stekla.
Vlasnica Kalamusa Sabina Luketić
Zašto sam odabrala naziv Kalamus? Riječ kalamus dolazi od lat. calamus < grč. ϰάλαμος, a označuje trsku i pisaljku izrađenu od zaoštrene trske. Takvim se pisaljkama pisalo sve do srednjega vijeka, kad se počinje koristiti ptičje pero. Naziv Kalamus odabrala sam jer upućuje na ono čime se obrt primarno bavi, a to je pisanje.

Latinski izraz lapsus calami (posrtaj kalamusa) koristi se u značenju pogreška pisara. Ako želite da se u Vašem tekstu ne nađe lapsus calami, obratite se Kalamusu!
Doznajte više!

Lektura i korektura

Naručite usluge profesionalne lekture i korekture kako bi vaši tekstovi bili na najvišoj razini - bez pogrešaka i u potpunosti usklađeni s normama hrvatskoga standardnoga jezika!
DOZNAJTE VIŠE!
Kalamus - lektura i korektura
Kalamus, pomoć u učenju 2

Pomoć u učenju

Pri pomoći u učenju ne podrazumijevamo instrukcije, već suradničko učenje, pronalaženje i usavršavanje metoda učenja koje najbolje odgovaraju svakom pojedinom klijentu.
DOZNAJTE VIŠE!

Dogovorite suradnju!

Ako vas zanimaju naše usluge, javite nam se e-porukom na kalamus@kalamus.hr
ili pomoću kontakt-forme u nastavku!

    Copyright © 2021 KALAMUS | Izrada web stranice: Digitalne ideje
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram